Yritysten kehittämispalvelut

Kokonaisvaltaista kehittämistä sujuvalla tavalla

Tavoitteellinen ja tehokas yrityksen kehittäminen tarvitsee lähtökohdakseen vahvan näkemyksen yrityksen nykytilasta ja suunnasta, joiden pohjalta luodaan konkreettinen, räätälöity kehittämissuunnitelma. Uudessa palveluprosessissa autamme sinua löytämään liiketoimintasi tärkeät kehittämiskohteet ja hyödyntämään tehokkaasti asiantuntijapalveluita. Kaikki yhdestä paikasta, samassa prosessissa ja nopeasti.

Analyysi

Analyysi-palvelusta saat kokonaiskuvan liiketoimintasi nykytilasta sekä selkeän kehittämissuunnitelman. Palvelu on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka haluavat suunnitelmallisesti kehittää toimintaansa.

Analyysi-palvelun sisältö

Analyysi tehdään asiakkaan ja vastuuasiantuntijan yhteistyönä. Yritykselle syntyy kokonaiskäsitys liiketoiminnan nykytilasta, tulevaisuuden suunnasta, mahdollisista strategiavaihtoehdoista ja kehittämismahdollisuuksista. Lopputuloksena on konkreettinen kehittämissuunnitelma, jota yritys voi lähteä toteuttamaan. Kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi saat ohjauksen tarvittaviin kehittämistoimenpiteisiin – Konsultointi-palveluihin, avainhenkilöiden koulutukseen tai muihin palveluihin.

Hakuprosessi

Analyysi-palvelun myöntää ELY-keskus hakemuksen perusteella. Ole yhteydessä ELY-keskukseen ennen hakuprosessin aloittamista ja sovi jatkotoimenpiteistä. Ennakkotehtävä ja IP-pikatesti toimitetaan ELY-keskukseen ennen palvelun myöntämistä.

Näin hakuprosessi etenee:

Lisätietoja osoitteesta yritystenkehittamispalvelut.fi.

Konsultointi

Liiketoiminnan konsultointipalvelut on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on vahva oma halu kehittää ja kehittyä – sekä myös edellytykset siihen. Palveluiden tavoitteena on kasvu, uudistuminen ja tehokkuus

Konsultointipalveluiden sisältö

Konsultointipalvelut on jaettu kuuteen liiketoiminnan kehittämisen osa-alueeseen, joista räätälöidään yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivat kehittämistoimenpiteet. Konsultointipalveluiden tuloksena on aihe-alueen analyysi ja raportti sekä jatkosuositukset yritykselle.

Hakuprosessi

Konsultointi-palvelut myöntää ELY-keskus hakemuksen perusteella. Useimmissa tapauksissa Konsultointi-palvelua hakeva yritys ohjataan ensin liiketoiminnan nykytila-anayysiin (Analyysi-palvelu). Konsultointi-palvelua on mahdollista hakea myös yksittäisinä palveluina edellyttäen, että yrityksen nykytila on hiljattain ja kattavasti arvioitu ja lisäksi suunnitellusta kehittämisestä on hyvä kirjallinen suunnitelma. Esimerkiksi vastikään päivitetetty liiketoimintasuunnitelma, jossa myös kehittämiskohteen tärkeys on perusteltu, voi antaa riittävät tiedot.

Näin hakuprosessi etenee:

Lisätietoja osoitteesta yritystenkehittamispalvelut.fi.