Yhteystiedot

Teemu Purmonen

teemu.purmonen(a)proper.fi
+358 44 246 4638

LindedIn

Projektitoimisto Proper Oy:n omistajayrittäjä Teemu Purmonen toimii vastuullisena konsulttina palveluiden toteuttamisessa. Purmosella on yli kymmenen vuoden kokemus pk-yritysten osaamisen kehittämisestä systemaattisia kehittämisohjelmia käyttäen. Purmosella (KM, HHJ) on käytännön työkokemusta osaamisen ja johtamisen kehittämisen rahoittamisesta sekä julkisella että yksityisellä puolella. Keskeisinä vahvuuksina on systemaattisten järjestelmien hyödyntäminen kompetenssien mittaamisessa, suurten data-aineistojen käsittely osaamis- ja johtamiskapeikkojen tunnistamiseksi sekä erittäin laaja tuntemus julkisista rahoituslähteistä henkilöstön kehitysprojektien toteutuksen tukena.

Pk-yritysten kasvuvalmiuksien kehittämisen pohjana käytetään yhdessä yrittäjän kanssa tehtävää yrityksen talouden simulointia, jossa nykytilan pohjalta luodaan vaihtoehtoiset tulos- ja tase-ennakointimallit eri kasvustrategioille. Kasvuvalmiuksien kehittäminen konkretisoidaan kirjalliseksi kehittämissuunnitelmaksi, jonka avulla suunnitelma on mahdollista jakaa pienemmiksi osakokonaisuuksiksi esimerkiksi julkisrahoitteisten kehittämishankkeiden hakua varten.