This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Image caption appears here

Add your deal, information or promotional text

Keitä olemme?

Olemme yrittäjän kumppani strategisissa muutoksissa. Autamme ideoiden kirkastamisessa, tavoitteiden toteuttamisessa ja rahoituksen hakemisessa.

Teemu Purmonen

Start up- ja pk-yritysten liiketoiminnan kasvattaja yli 20 vuoden ajan. Strateginen suunnittelija ja johdon sparraaja sekä yksittäisissä projekteissa että osana johtoryhmää. Yrityskehittäjä, joka tuo uutta ajattelua ja näkökulmia. Hahmottaa vaivattomasti asioiden kokonaiskuvan ja sisällyttää talousnäkökulman suunnitteluun. Laaja toimialatuntemus ja kyky soveltaa toimintamalleja yli toimialarajojen. Erikoistunut julkiseen rahoitukseen.

Tanja Ryhänen

Projektiasiantuntija, jolla on erinomainen kyky hahmottaa kokonaisuuksia ja luoda irrallisista tehtävistä tai kehittämiskohteista ehyt, yhteen maaliin tähtäävä suunnitelma. Tuntee hyvin rahoitusinstrumentit ja niiden erityispiirteet. Asiantuntija erilaisissa hankkeiden hakemusprosesseissa, maksatuksissa ja raportoinneissa. Käyttää suunnittelussa loogista viitekehystä, joka on Purmonen Advisoryn työkalu strategiselle suunnittelulle.

Päivi Keronen

Projektiasiantuntija, jolla on kokemusta hanketyöstä yli 20 vuoden ajalta. Monipuolista kokemusta projektien suunnittelusta, operatiivisesta toteuttamisesta, rahoitusprosesseista ja raportoinneista. Sujuvasanainen kirjoittaja, joka taitaa kokonaisuuksien jäsentämisen sekä oleellisten asioiden tiivistämisen. Tuntee hyvin erilaisia rahoitusinstrumentteja ja hankkeiden hakemusprosesseja. Erikoistunut julkiseen rahoitukseen.

Search