This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Image caption appears here

Add your deal, information or promotional text

Näissä autamme

Tahto kehittää osaamista ja tekemistä. Haluamme tukea muutosta ja nähdä onnistumisia. Siksi olemme keskittyneet juuri tällaisiin yrityksiin. Isoihin, pieniin tai keskikokoisiin. Koolla ei ole väliä, ideoilla on.

Kun yrityksesi tarvitsee pitkäjänteisen kumppanin strategiseen johtamiseen

Olette tilanteessa, jossa olette kehittäneet toimintaanne pitkäjänteisesti. Johtohenkilöillä on selkeä näkemys, että ulkopuolisesta osaamisesta on paljon hyötyä. Ette etsi hallituksen jäsentä, vaan pikemminkin henkilöä, jolla on osaamista osallistua pitkäjänteisesti strategiseen suunnitteluun.

Ota yhteyttä. Tavataan ja keskustellaan yhteistyömallista.

Kun tarvitset yhden projektin suunnittelun

Yrityksellänne on selkeä idea projektista, jolla pystytte ottamaan uuden askeleen eteenpäin. Tiedätte kutakuinkin, mitä asioita sen toteuttaminen vaatii. Ehkä myös haluaisitte keskustella jonkun ulkopuolisen, puolueettoman tahon kanssa kokonaisuudesta. Ette kuitenkaan joko ehdi tai halua tehdä projektisuunnitelmaa itse. Myös rahoitussuunnitelmien tai rahoituksen hakeminen tuntuu työläältä ajatukselta.

Ota yhteyttä.
Käymme läpi maksuttomassa palaverissa tilanteenne ja teemme ehdotuksen etenemistavasta.

Kun tarvitset ison kokonaisuuden suunnittelun

Oletteko tilanteessa, jossa yrityksenne (tai organisaationne) pitäisi tehdä selkeä ja tavoitteellinen suunnitelma isolle kokonaisuudelle? Sinulla tai johtoryhmällänne on käsitys, mitä pitäisi tehdä ja mitä tavoitteita teillä on. Tiedätte myös, että hankkeeseen voi saada julkista tukea, mutta ette ehdi selvittämään mitä ja mistä. Ongelmana on, että aika tai resurssit eivät riitä suunnitteluun ja projektin aloittaminen siirtyy jatkuvasti.

Ota yhteyttä. Käymme läpi maksuttomassa palaverissa tilanteenne ja teemme ehdotuksen etenemistavasta.

Olemme käynnistäneet projektin, mutta aika ei riitä sen johtamiseen ja raportointi on retuperällä

Yrityksessäsi on käynnistetty kehittämisprojekti. Normaali toiminta vie kuitenkin mennessään ja projektin toteuttaminen ontuu. Kaikki yrityksessä tietävät, että hanke on koko yritykselle tärkeä ja sen toteutuminen vie koko yritystä eteenpäin. Teillä on myös tuntuma, että projektin rahoitukseen tarvittava raportointi talouden osalta vaatisi ryhtiliikkeen.

Ota yhteyttä. Kerromme, kuinka hoidamme puolestanne projektin seurannan ja maksatukset ja kuinka voimme toimia projektin ulkoistettuna eteenpäin viejänä.

Voiko tämän hankkeen rahoittaa jollain?

Yritykselläsi on kasvuun ja kehittymiseen liittyvä idea. Tiedätte, että sen toteuttaminen vaatii ulkopuolista rahoitusta lainan ja/tai julkisen tuen muodossa. Teillä ei kuitenkaan ole aikaa tai osaamista selvittää, voiko hankkeen rahoittaa ja miten? Haluaisitte myös vaihtaa ajatuksia hankkeesta ja ideasta ylipäänsä jonkun ulkopuolisen kanssa.

Ota yhteyttä.Varaa puhelin tai Teams-aika keskusteluun. Kartoitustapaamisen kesto on 1,5 h ja sen hinta on 300 € + alv 24 %. Tapaamisen jälkeen tiedät, kannattaako hanke viedä suunnitelmaksi ja hakea sille rahoitusta.

Search