This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Image caption appears here

Add your deal, information or promotional text

Miksi valita meidät?

Olemme kovia onnistumaan. Se johtuu siitä, että teemme asiakkaidemme ideoista ymmärrettäviä kokonaisuuksia, osaamme mitoittaa projektit asiakkaamme tarpeen mukaisesti ja tunnemme hyvin rahoituksen saamisen vaikuttavat tekijät.

Johdamme tekoihin

Olemme toimineet yli 10 vuotta eri kokoisten yritysten ja julkisten organisaatioiden strategisen suunnittelun tukena. Yhteistä toimeksiannoille on, että asiakkaillamme on idea tai kokonaisuus, jonka he haluaisivat pukea suunnitelmaksi ja hakea sille rahoituksen. Yhteistä on myös se, että organisaatiossa ei ole aikaa, osaamista tai halua tehdä hankesuunnitelmaa itse.

Ymmärrämme, että asiakkaamme ovat oman alansa asiantuntijoita, emme me. Uskallamme kuitenkin kyseenalaistaa ja tuoda esiin erilaisia näkökulmia. Vahvuutemme on hyvä talous- ja markkinaymmärrys ja kyky täsmentää sekavalta tuntuva idea tai projekti järkeväksi kokonaisuudeksi. Tehtävänämme on tehdä realistinen ja selkeät tavoitteet sisältävä toimintasuunnitelma, jolla voidaan hakea rahoitus ja toteuttaa hanke. Asiakkaan tehtävänä on hoitaa homma käytännössä pulkkaan.

Teemme suunnitelmia, joiden toteutumiseen uskomme itse. Rahoitusta ei haeta ”kun tukea on saatavilla”. Tällaiset hankkeet aiheuttavat yritykselle enemmän haittaa kuin hyötyä. Sen sijaan autamme yrityksiä miettimään, mitä todella halutaan saavuttaa. Tämän tavoitteen ympärille rakennamme tavoitteellinen suunnitelman, jonka toteuttamisesta ihmiset motivoituvat ja jonka rahoittaminen on mahdollista. Käytämme suunnittelussamme loogista viitekehystä.

Tekemistämme hankkeista yli 90 % saa rahoituksen. Suunnittelemme projekteja, jotka vievät yrityksiä eteenpäin. Tiedämme, millaiset hankkeet menevät läpi rahoittajan näkökulmasta. Pidämme huolta maineestamme realististen, järkevien ja kasvua tuovien projektien tekijänä. Kannustamme tekemään fiksuja kokonaishankkeita, mutta varomme tekemästä talouden vaarantavia, ylimitoitettuja suunnitelmia. Hankkeemme on pilkottu loogisiksi palasiksi. Palat toteutetaan kokonaisuuden kannalta valitussa tärkeysjärjestyksessä. Tulokset ovat mitattavia ja hankkeissa on todettu etukäteen riskit, jotka voivat estää tai hidastaa toteutumista.

Olemme itsenäinen, riippumaton ja reilua peliä pelaava toimisto. Olemme läpinäkyviä toiminnassamme ja teemme asioita ainoastaan asiakkaamme eduksi. Kun haluat tehdä strategioistasi totta, me haluamme auttaa. Ota yhteyttä.

Search