This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Image caption appears here

Add your deal, information or promotional text

Mistä hyvä kehittämishanke alkaa?
Kehityshaasteista selvää ELY-konsultoinnin avulla

Paremmat yritykset tekevät maailmasta paremman. Ei siksi, että ne kiillottavat ulkokuortaan, vaan siksi,
että niillä on hyviä ideoita tehdä asioita uudella tavalla, isommin tai päinvastoin kuin muut. Meitä innostaa näiden yritysten ajattelu. Halu päästä jonnekin, edetä ja kasvaa. Tahto kehittää osaamista ja tekemistä. Haluamme tukea muutosta ja nähdä onnistumisia. Siksi olemme keskittyneet juuri tällaisiin yrityksiin. Isoihin, pieniin tai keskikokoisiin. Koolla ei ole väliä, ideoilla on.

Työmme ytimessä on kyky kirkastaa ideasi selkeiksi tavoitteiksi ja pilkkoa projektisi järkeviksi ja tavoitteellisiksi osaprojekteiksi. Lisäksi mitoitamme projektisi yritykseksi resurssien kokoiseksi. Oikein mitoitettu projekti saa rahoituksen ja sen toteuttaminen löytyy oikeat tekijät sekä yrityksestä että sen ulkopuolelta. Lue lisää, millaisissa tilanteissa autammeja keitä olemme.

Search